VELOITUKSET

Asianajajan palkkio toimeksiannon hoitamisesta määräytyy Suomen Asianajajaliiton vahvistamien yleisten ohjeiden mukaisesti. Asianajajan palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työn määrän ja laadun mukaan. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste ja kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys. Palkkion lisäksi veloitetaan erikseen asiasta aiheutuneet suoranaiset kulut, joita ovat esimerkiksi matkakulut sekä oikeuslaitoksen toimituskirjamaksut.

Toimeksiantojen hoitamisesta aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja voidaan korvata myös oikeusturvavakuutusten kautta. Oikeusturvavakuutus on yleensä osana:

  • kotivakuutusta
  • kiinteistö-, vene-, metsä- ja matkavakuutusta
  • ammattiliittojen vakuutusta
  • autovakuutusta
  • yritysvakuutusta
  • maatilavakuutusta

Yksityiskohtaisten veloitustietojen ja esimerkiksi hinta-arvion saamiseksi pyydetään ottamaan yhteyttä puhelimitse.