PALVELUT

Asianajotoimisto Aboa Oy:n toiminnassa on keskitytty erityisesti seuraaviin lakiasioihin:

Asunto-osakeyhtiöiden lakiasiat:

 • taloyhtiön ja osakkeenomistajan väliset riidat
 • taloyhtiön hallinnon ja toiminnan lainmukaisuus
 • taloyhtiön riidat kolmansien osapuolten kanssa (esim. urakkariidat)
 • huoneenvuokra-asiat

Asunto- ja kiinteistökauppariidat:

 • myyjän tai ostajan avustaminen asuntokauppariidoissa
 • valitukset kuluttajariitalautakunnalle
 • riidat kiinteistönvälittäjän kanssa
 • kosteus- ja homeongelmat
 • kaupan purku-, vahingonkorvaus- ja hinnanalennusasiat

Kiinteistöasiat:

 • lainhuuto- ja kiinnitysasiat
 • maanmittaustoimitukset
 • tieasiat
 • vuokrasopimukset
 • naapuruussuhteet
 • ympäristöasiat